Recenze: TANEČNICE (Ivan Kašpárek)

Když touha po penězích ovládne naši mysl


Za recenzní e-knihu děkuji nakladatelství Kknihy
Chci zakoupit titul Tanečnice 


Spisovatel Ivan Kašpárek se ve své tvorbě věnuje psychologické próze. V roce 2016 vydalo nakladatelství Kknihy.cz jeho novelu Tikot, v níž se hlavní hrdina, psycholog, vyrovnává se svou minulostí a s pocity viny.  Tématu životní krize se autor věnuje také ve své druhé knize Tanečnice, vydané o rok později.


Novela Tanečnice je komorním příběhem dvou postav. Mladá krásná Nina propadla závislosti na hracích automatech, a dostala se tak do vážných finančních problémů. Ty se snaží vyřešit velmi nešťastným způsobem. Pětačtyřicátník Ota, úspěšný podnikatel, bilancuje nad svým životem. Přemýšlí, zda se v mládí rozhodl vydat tou správnou cestou. Uvědomuje si, jak jsou peníze a úspěch pomíjivé hodnoty. Chce se od světa mamonu odpoutat, objevuje krásu a podstatu života v přírodě, v toulkách starobylými uličkami měst, v představách a snech o víle-tanečnici, které nabývají konkrétních obrysů náhodným setkáním s Ninou.

Autor v knize odkrývá vnitřní svět hlavních hrdinů – jejich myšlenky, přání, vzpomínky, představy, obavy a úzkosti. Na život Niny nahlíží jako vnější pozorovatel. Er-formou zachycuje nejen její počínání, ale také psychické stavy, kterým dominuje pocit smutku, strachu a viny. V druhé hlavní dějové linii vystupuje jako vypravěč svého vlastního příběhu Ota. Přechod mezi er a ich-formou tady působí přirozeně a mnohdy ho čtenář ani nepostřehne. 

Charaktery hlavních postav jsou vykresleny velmi zdařile. Navenek chladně působící Nina je ve skutečnosti zranitelnou bytostí, která zoufale touží najít východisko z tíživé životní situace. V Otovi poznáváme citlivého, romantického muže, který chce milovat a být milován. Je mu to však souzeno?  

Děj příběhu plyne pomalu, je přerušován vnitřními monology postav a četnými subjektivně zabarvenými popisy, ve kterých spisovatel navozuje jednu barevnou vizuální představu za druhou. Metafory jsou nápadité, neotřelé, krásné. 

Čas zde plyne pomalu. Čas, který všechno určuje, všem diktuje – se těchto schodů bojí. Zpomalí, nežene se tudy jako velká voda, ale jako med stéká dolů. Proplíží se ulicemi, kterými jsem přišel, a stržen Vltavou valí se líně v jejich vodách, aby pak spolu s nimi opustil Staré Město a na prvních peřejích zdivočel a dál uháněl svojí cestou. (Str. 14 – 15)

Jazykový projev autora je kultivovaný, vytříbený, ovšem text by zasloužil pečlivější korekturu mluvnickou i typografickou. Čtenáře mohou zpočátku také odradit příliš dlouhá souvětí, která však na dalších stranách ustoupí úspornějšímu stylu. Ten působí přirozeněji a pochopitelně i čtivěji. Začátek knihy by měl zaujmout, vtáhnout do děje, tady se to dle mého názoru spisovateli příliš nepovedlo, což je škoda. Dílo stojí rozhodně za přečtení, a to i opakované. Je to jedna z těch knih, ze kterých si člověk zapisuje citáty, aby se k jazykově a myšlenkově zajímavým pasážím mohl opakovaně vracet. 

Na autorův styl je potřeba si zvyknout. I přes svůj kratší rozsah nepatří tato novela mezi jednohubky zhltnuté na posezení. Je to čtení náročnější, vyžadující větší pozornost a alespoň minimální básnický cit, umožňující vnímat krásu obraznosti textu.

Knihu mohu doporučit čtenářům umělecky hodnotnějších děl, zejména lyricky laděné prózy.  Kašpárkovu Tanečnici naopak zřejmě neocení milovníci odpočinkové literatury, kterým více než o formu vyprávění jde o příběh samotný, o napětí, rychlé dějové zvraty a kteří za subjektivně čtivý považují text s minimem popisných pasáží, jehož plynulost vyprávění je umocněna velkým množstvím dialogů. Výrazným prvkem Tanečnice je totiž naprostá absence přímé řeči.

Obálka knihy je graficky nápaditá, zvolená barva i náznak obrysu ženského těla vystihuje obsah i celkovou „náladu“ knihy.

Recenzentka: Petra DarebníčkováAnotace:
Ota je bohatý starý mládenec toužící po lásce. Tanečnice není jenom příběhem Niny a Oty, ale jeho vyprávěním se táhne cosi, co můžeme nazvat "silou osudu" - tam, někde mimo naše chápání se utváří běh věcí budoucích...

Nakladatelství: KKnihy.cz
Rok vydání: 2017
Žánr: psychologická novela
Počet stran:  68
Formáty: Epub, Mobi, PDFKomentáře