Recenze: PUTOVÁNÍ HROCHA ANEB MŮJ ŽIVOT S MÁMOU (Petr Hroch Binder)


Máma – člověk ze všech nejdůležitější

Za recenzní výtisk děkuji autorovi Petru Hrochovi Binderovi

Autor Petr Hroch Binder na FB

Chci zakoupit titul Putování Hrocha aneb můj život s mámou


Na našem projektu jste si mohli přečíst recenzi společenského románu s autobiografickými prvky Petra Hrocha Bindera Byl jsem nechtěné dítě beze jména, ve kterém je zrcadlen jeho vlastní, ne příliš radostný příchod na tento svět. Není tajemstvím, že tento muž neměl po svém narození štěstí na milující a obětující matku, záhy mu však bylo obojího dopřáno prostřednictvím adoptivních rodičů. Zmíněnou knihu napsal krátce po svých šestačtyřicátých narozeninách, kdy ho zároveň ve stejné době navždy opustila žena jeho života. Jedná se tedy o formu poděkování.

Své matce však věnoval knížku již před několika lety, konkrétně roku 2007, kdy samizdatem vydal druhé Putování Hrocha tentokráte s dovětkem aneb můj život s mámou. I tato má stejně jako ostatní za úkol pomáhat potřebným, a tak peníze vybrané za prodej tohoto „daru“ putují k seniorům a nemocným dětem.


Putování Hrocha aneb můj život s mámou je na rozdíl od dalších z této edice ryze povídkovým titulem. Celkem jich obsahuje deset, jsou založeny na skutečných postavách a událostech. Díky nim máte možnost seznámení se nejen s autorovou rodinou, ale i jeho nebližšími přáteli.


Čtenáři by ve spojitosti s názvem mohli očekávat mnohem více prostoru pro postavu matky, ale ta se objevuje hlavně ve dvou příbězích. Na počátku totiž byla právě jedna historka vyprávějící o lehkostech a nesnázích života s vlastní matkou. Záhy však byl spisovatel přemluven k tomu, aby napsal další takové a sestavil z nich celé dílo.


Se svojí maminkou žiji skoro celý život. Nedivte se. Potkali jsme se až nějaký ten den po mém narození, ale od prvního setkání jsem věděl, že to je MOJE máma. A ona to věděla také. Přestože jsem byl nedonošený a leckterý doktor nad mým promodralým tělíčkem lámal hůl, moje máme se mne už nevzdala. (Str. 11)
Setkáte se s mnoha situacemi, které nám život nabízí. Díky tomu je hojně užívaná ironie a sarkasmus. Během čtení si budete připadat, jako kdyby byly popisovány situace, které vám jsou důvěrně známy a jež jste třeba v podobném duchu prožili. Příběhy na sebe nikterak nenavazují, takže není nutné je číst postupně.

Titul je koncipován tak, že na levé straně se nachází černobílá fotografie (pocházející z rodinného archivu), na pravé straně pak vlastní povídání. Každé z nich je pojmenováno a pro snadnější orientaci je v úvodu připojen i obsah, avšak škoda, že u jednotlivých názvů není uvedeno konkrétní  číslo stránky. Rozsahově jsou obsáhlé povětšinou na pět až deset stran. Svými tématy by se daly rozdělit do čtyř skupin. 

V první je dán prostor hlavně vzpomínkám na matku. Především se jedná o Můj život s mámou 1, bez které by jinak pravděpodobně kniha ani nevznikla. Zabývá se převážně vtipnými poznámkami v kombinaci s malými dětmi. Můj život s mámou 2 se věnuje společnými dovolenými s rodiči během dospělosti. Na tu také navazuje Egypt 2005. Do tohoto vymezení lze také zařadit zážitky týkající se jeho Hrochova dětství, například Na lyžáku v sedmičce, kde se rozhodně nejeden z vás zhlédne ve vykreslených postavách a uvedených situacích.

Ve druhé skupině se objevují další rodinní příslušníci, například Sestřenice Maruška. Ta je zajímavá tím, že si představovala, že po celý svůj život bude rodit děti, avšak vlastní manžel jejímu toužebnému přání nevyhověl a po třech dětech musela nastoupit do pracovního procesu. 


Třetí oddíl je věnován historickým a dobovým akcím, které jsou s osobou pana Bindera nedílně spjaté. Spadají sem Purkrabské slavnosti, O králi Argondie a Půl roku před poutí do Vatikánu, jež zaujme především ty čtenáře, kteří již o pouti četli.

V poslední kategorii se jako hlavní charaktery objevují přátelé, známí a dokonce i naprosto cizí lidé. Jedná se především o: Michala, kterému říkám Michal a další. U nich se musíte připravit na hovorový jazyk a vulgarismy.

Co se týče připojených černobílých fotografií, jsou různě nakombinovány a nemají žádný kontext ani spojitost s daným textem. Mnohdy působí vzájemná kombinace zvláště a vtipně.

Ačkoliv je titul primárně určen matce konkrétního člověka, nemyslí pouze na ni, ale na všechny dárkyně života a jejich děti, a tak je součástí i pět pohádek věnovaných právě jim.  Báchorky jsou rozsahu několika stránek a jsou různě vloženy mezi samotné povídky. Stejně jako je tomu v případě Putování Hrocha aneb od dvou do pěti, na kterou jste si již také mohli na projektu přečíst recenzi, mají spíše výchovný a etický charakter.

Co se týče korektury, v tomto případě pokulhává. Objevuje se více chyb než v dalších knížkách  edice. Tento fakt lze samozřejmě přičítat tomu, že se jedná teprve o druhou práci. Na straně třiaosmdesát je dokonce nedopsaná věta působící dojmem zapomnětlivosti, ale až při několikátém zpětném pročtení jsem si domyslela, že jejím pokračováním je název další historky.

Putování Hrocha hodnotím vcelku kladně, avšak mám několik výtek. Znatelná je nevypsanost, takže jsou opakována stále stejná slova. Pozornost není soustředěna na jeden konkrétní okamžik, což na mě během čtení působilo zmatečně a párkrát jsem si musela zalistovat zpátky, abych pochopila, co mělo být řečeno. Myslela jsem si, že v celém svazku bude hlavní roli hrát literátova matka, ale vzhledem k uvedené poznámce na začátku publikace to pravděpodobně nebylo záměrem.

Radost při čtení budou mít především ti, kteří mají rádi příběhy napsané samotným životem.

Co se týče obálky, ladí k ostatním putováním Hrocha. Na této je však zvláštností, že si můžete rozstřihnout obal a vložit fotografii vaší matky, pokud byste chtěli. 


Anotace:
Povídková knížka, která humornou formou mapuje vztahy mezi rodiči a dětmi, ale také mezi přáteli, kamarády a spolupracovníky. Doplněna několika pohádkami pro malá hrošata, pomáhá, stejně jako ostatní knížky Putování Hrocha, v neziskových organizacích.


Nakladatelství: Petr Hroch Binder
Rok vydání: 2007
Žánr: povídky
Počet stran: 212
Vazba: brožovaná

Komentáře