Recenze: ...A ČLOVĚK STVOŘIL BOHA (Vladimír Němec)

Kreativní sbírka povídek


Za recenzní e-knihu děkuji autorovi Vladimíru Němcovi

Autor Vladimír Němec vydal své první romány v roce 2014. Jedná se právě o sbírku ... a člověk stvořil Boha a fantasy román Žoldačka Darja, kterou vám na projektu také představíme blíže stejně jako spisovatelovo prozatím poslední dílo. Kroniky světa Po vyšla v roce 2017 a zaujala čtenáře svým velmi neobvyklým dystopickým námětem. Před tímto románem ses podílel na sbírce s názvem Čas šelmy aneb příběhy (p)o konci světa, které u Nové vlny vyšly v roce 2015. 
Překvapivě vás před samotným úvodem přivítá anotace, která je prakticky také předmluvou samotné sbírky příběhů, jež se zabývají Bohem z různých úhlů pohledu. Jste informováni, že se nejedná o klasické křesťanské představy, ale spíše kreativní formu vyprávění, která zobrazuje Boha. 

Šifra mistra
Vhodnější úvod si autor zřejmě nemohl vybrat, jelikož tím nastínil nejen fakta, ale také hodnotu knihy, kterou vytvořil. Nemá obavy si zašpinit ruce, šokovat své čtenáře, ať už se jedná o šroubovici DNA či něco jiného. V každém případě krátká první povídka je jako předkrm. Ochutnávka, která vás nezasytí, ale rozdmýchá hlad po dalších příbězích. 

Velká hra
Jak už napovídá název, příběh se točí kolem hraní. Nejspíš už víte, kam autor míří. Ztvárnil jednu z klasických představ, ale pojal ji dle svého. Ačkoliv vnímáte emoce, nejsou příliš zřetelné, spíše naznačené, aby nekazily nadpozemskou atmosféru. Očekávaný závěr vás asi trochu zklame, protože v tomto případě nešlo o originalitu, spíše poukázání na fakta, jak někteří mohou toho na nebesích vnímat.

A hlavně jsme budovali chrámy, symboly naší moci, ve kterých jsme ústy knězů a proroků hlásali své pravdy a ideály. Miliony těch lidiček nám uvěřily a viděly v jejich šíření smysl života. (Str. 14) 

Farmář
Autentické, příjemně popisné líčení vypráví příběh mladého farmáře z rozvětvené rodiny. Prakticky se jedná o poutavé a kreativní ztvárnění příběhu, který je známý nejen věřícím. Autor se na něj zahleděl z jiného úhlu pohledu a velmi příhodně jej přetvořil k obrazu svému. 

Hřích
Vladimír Němec zachází do odbornějších textů, které ale jsou vhodně prezentovány, a tak zřejmě nebudou dělat čtenářům žádné obtíže. Ba naopak nadchnou náročnější čtenáře, kteří se mají do čeho se pomyslně zakousnout. Silné dílo zapůsobí i emotivně. 

... a člověk stvořil Boha
Příběh s výraznějšími sci-fi prvky má opět překvapivé myšlenky. Po celou dobu vás provází tajemný hrdina, vyprávění je odosobněné. Podstatný je vývoj děje, který zaujme spíše náročnější čtenáře svou oduševnělostí a promyšleností. Závěr je opravdu působivý.

„Nebuďte směšný! Vy se chcete srovnávat se Stvořitelem?“ (Str. 39)

Den, kdy jsme zůstali sami
Příběh, který autor sepsal ve spolupráci se svou dcerou Kateřinou Němcovou, je rozdělený na kratší pojmenované části. Nápad je hodnotný, zpracování však pokulhává. Pasáže jsou až příliš vytržené z kontextu a to nemusí každému vyhovovat. Účelově vyznívá také zápletka, která není příliš vysvětlena. Autoři spoléhají, že si zřejmě každý nalezne svůj vlastní důvod, proč se tak stalo, protože jich je nespočet. 

Želv (je název povídky správný?)
Povídka obsahuje tučně odlišené převzaté texty, které vás navnadí hned v začátku na nastávající události. Stejně tak je to i na konci, ale mezitím je nástin příběhu. Opět je kontroverzní téma spíše naťuknuté, aby si čtenář více domyslel sám.

„Někdy si myslím, že by ten křesťanský fanatismus měl být postavený mimo zákon...“ (Str. 64)

Kočky jsou v tom nevinně
Počátek v kurzívě vás vede tím správným směrem. Ústřední hrdina se zabývá výzkumem týkajícím se příčin nehodovosti. Moderní námět, řešící dopravu, však naráží také na známou pověru o kočkách, jak vám napovídá název. 

Odpověď
Akční, ryze sci-fi povídka nepostrádá nebezpečí, vulgární slova ani hrdiny, kteří ji výstižně dokreslují. Ústřední hrdina je voják, jehož prostřednictvím je vše dostatečně vysvětleno, aniž by autor zacházel do zbytečností. Příběh spíše zaujme znalce tohoto žánru, potěší je danou technologií i obvyklým námětem, který se v tomto případě samozřejmě stáčí k očekávané božské postavě. Jedná se o jednu z nejpropracovanějších povídek sbírky, která patří také mezi ty nejdelší. Závěr vás zřejmě nepřekvapí, protože tušíte, k čemu se bude vztahovat, ale rozhodně opět kreativní ukázka božství.

Rozsudek
Tragédie se pomalu mění v širší poznání. Hodnotné dílo, které myšlenkou vybízí k zamyšlení. Ačkoliv se jedná o krátkou pasáž, zaskočí vás temnotou, jež do ní autor vložil. 

Boží dar
V tomto sci-fi prožíváte dobrodružství s mistrem-tvůrcem XOIII a jeho učedníkem XO. Mimo jejich povinností se toho o nich mnoho nedozvíte, ale to prakticky ani není podstatné. Důležité je, co dělají a čím ovlivňují. Příběh je jednodušší než vyznívá, závěrečná zápletka některé uspokojí a jiní budou vrtět hlavou, protože je méně uvěřitelná, ač dojemná. 

Tvorové svádějící věčný boj mezi sebou a smrtí splácející svému stvořiteli - to je zrůdná genetická modifikace. (Str. 136)

Signál posledního soudu
Dílo začíná jako military pojednávající o bojové zbrani, lépe řečeno bojovém robotovi, který umí vše potřebné proto, aby se stal ve válečném prostředí důležitým esem v rukávu. Ovšem poté se děj obrací jiným směrem a ukazuje, co je cílem. Název je všeříkající, ale zajímavě zobrazuje cestu k tak tvůrčí myšlence.

Zpověď hřísnice
Spoluautorkou díla, které vypráví z části mladá dívka, je Kateřina Plůchová. Příběh řeší smilství v dávných časech, kdy Ježíš byl prorokem. Setkání s Máří Magdalénou vyznívá velkoryse a rozhodně se odehrává dle autorových představ. Povídka obsahuje mimo biblických úprav také emoce v podobě silné lásky a bolesti ze ztráty a utrpení. 

„To ale znamená..., že ani my nemusíme být spaseni?“ (Str. 166)

Pošetilá náhoda
Zrození není jednoduché, což autor zobrazuje po svém a bohužel ohledně reálných věcí není příliš informován.  V tomto případě s pár fakty, o kterých zřejmě jako muž nemá tušení, zašel přes čáru. Bratr, diplomovaný gynekolog vyšetřující vlastní sestru je nejspíš jeho vrcholem. Matka obětující svým způsobem vlastní dítě bez zamyšlení asi druhým. Zpracování vyznívá nejméně uvěřitelně, bohužel kvůli tomu trpí celý námět. Děj je zbytečně ztížený prolínáním přítomnosti a minulosti. Zajímavý námět upoutá nejvíce maminky, které příběh ale ocení nejméně. Závěr je cíleně šokující a za to náročnější čtenáři odečtou další minusové body. 

Zlatá lilie
Vypovídá o vymyšleném nevěstinci s názvem Zlatá Lilie, který úspěšně prosperuje ve vesnici Bílá Bříza. Majitel erotického klubu má v plánu pozvednout kvalitu poskytovaných služeb daleko nad běžnou úroveň, ale je potřeba dodržovat určité zásady... Své erotické dobrodružství vám v ich-formě předkládá novinář. Nemusíte se obávat, ačkoliv se jedná o explicitní téma, autor nesklouzává do nevhodností. Dílo tak má stále hodnotné myšlenky, aniž by se změnilo v erotickou frašku. Zdá se, že se nejvíce odklání od tématu, ačkoliv se ho dotýká, nabízí zcela novou variantu. 

Pochopil jsem, že pravda je jinde. Existuje jen jedna minulost a jedna budoucnost. (Str. 219)

Přepínač
Jednoduchý příběh pojednávající o jedinečnosti a různorodých úhlech pohledu. Náhled na přijetí či nepřijetí něčeho, co není božské, v sobě má nádech sci-fi i fantasy.

Arthurův omyl
Povídka vypovídá v er-formě o ústřední postavě, kterou je Arthur, jenž se narodil v roce 2378 na Měsíci. Autor trochu přibližuje nesnadný pobyt na planetě s nižší gravitací. Především hornictví, díky němuž odkrývá další paralelu božství. 

Nevěřím
V závěru se v ich-formě rozehrává klasické vyprávění o tom, jak se ústřední hrdina, v tomto případě přímo autor, po smrti setkává s Bohem. Jejich debata je ve stylu předešlých autorových myšlenek, poukazuje na některé povídky a má vtipný podtext, který zdůrazňuje, že v této sbírce je nutné brát vše s nadhledem - stejně jako náboženství. 

Závěrečnou povídkou Nevěřím se vlastně autor i rozloučil. Po ní následuje již jen obsah a seznam dalších děl, které nakladatelství Nová vlna vydalo.


Není tajemstvím, že si Vladimír Němec v této sbírce prostřednictvím povídek hraje na Boha. Některé příběhy vyznívají více posměšně ku křesťanství než jiné. Každá má svůj vlastní tvůrčí úhel pohledu a hodnotnou myšlenku. Některé příběhy jsou propracovanější, jiné působí jednodušeji, ale zas nabízí něco zcela nového. U každého se také liší vyobrazení. Někde se dozvíte jen důležitý nástin a zbytek si musíte domyslet, jinde je příběh rozepsanější a celistvější. 

Jedná se o parodii, týkající se Boha? Někdo to tak může vnímat, ale spíše se autor snažil zaměřit na zajímavá témata a jednoduché zpracování, ve kterém vynikají hlubší myšlenky k zamyšlení. Titul je spíše pro ty, které náboženství nějakým způsobem zajímá. O církvi se toho mnoho nového nedozvíte, spisovatel pracuje s obecně známými fakty, která kreativně přetváří k obrazu svému. Ačkoliv sborník má své klady i zápory, jeho největším plusem je fantazie a tvůrčí nápady, díky kterým vás dokáže oslovit a překvapit. Všechny povídky obsahují sci-fi prvky, jen někde jsou výraznější více a jindy méně. 

Problémem sborníku povídek je, že čtenář musí mít mysl otevřenou pro různé spekulace. Bohužel ne všechny jsou propracované natolik, aby působily věrohodně. Některé spíše vyznívají jako by je autor dostatečně nepromyslel, jiným se naopak věnoval mnohem více a je to znát. Slabší kusy se proplétají s těmi zdařilejšími, dá se tedy říct, že spokojený z části bude nejen nenáročný, ale i náročnější čtenář.

Knižní obálka:
Ačkoliv ilustrace se vztahuje k tématu a šikovně jej doplňuje, možná by si kniha zasloužila něco propracovanějšího, a nikoliv zrovna v komiksové verzi, aby se tím podpořila její hodnota. Tímto způsobem spíše vyniká právě ten podtext, ve kterém si autor z Boha tropí žerty.

Anotace: 
Sbírka povídek má jednoho společného jmenovatele – Boha. Někdy vystupuje v hlavní roli, jindy je pouze tušený v pozadí, ale vždy má svou nezastupitelnou úlohu. Autor si s jeho postavou pohrává a čtenáři nabízí představy, co všechno by mohl Bůh být, jak může vypadat, jaké pohnutky mít… Zajisté nepřekvapuje, pokud takový Bůh neodpovídá tak úplně křesťanským představám, na druhou stranu se nikomu zřejmě nepodaří ani dokázat, že by to tak být nemohlo… Ovšem právě o tom, o možná možném, je sci-fi.

Nakladatelství: Nová vlna
Rok vydání: 2014
Žánr: Povídky, Sbírka
Počet stran: 114
Formát: Epub, Mobi, PDFKomentáře