Recenze: SLAVÍČEK Z LETNÉ A PTAČÍ LIDÉ Z JUPITERU (Martin Koláček)

Cesta ze středověké Itálie do vesmíru


Za poskytnutí recenzní e-knihy děkuji autoru Martinu Koláčkovi

Autor na FB

Chci zakoupit titul Slavíček z Letné a ptačí lidé z Jupiteru


Spisovatel Martin Koláček má na svém kontě již několik knih žánru sci-fi a humoristické literatury. Po studiích antropologie začal tento brněnský rodák pracovat jako vývojář počítačových her a zároveň se věnovat literární tvorbě. Pro svou nejnovější knihu, která vyšla v jím založeném nakladatelství E-knihy jedou, si zvolil opravdu originální námět. 

Píše se rok 1340 n. l. a lidé pozorují neobvyklý astronomický úkaz, potemnění planety Jupiter. Do italské Padovy se sjíždějí přední evropští učenci, aby o této záhadě diskutovali. Na scénu vstupuje mladičký moravský samouk Slavíček, který před nedůvěřivými učenci a duchovními navrhuje nevídanou a zdánlivě nemožnou metodu výzkumu změn na Jupiteru, let do vesmíru v jím konstruovaném létajícím stroji. 

Autor přichází s žánrem alternativní historie. Proč nepopustit uzdu fantazii a nepřipustit možnost, že by lidé dokázali sestrojit funkční létající stroj už ve středověku? Nechme Slavíčka předběhnout s nákresy létajícího stroje Leonarda da Vinciho, proletět jej sluneční soustavou a studovat život obyvatel Jupiteru. 

Po pomalejším dějovém rozjezdu v první třetině knihy, kdy se Slavíček za podpory olomouckého biskupa a dvou významných učenců připravuje na let do vesmíru, přicházejí napínavé pasáže s barvitým líčením zážitků hrdiny, který bojuje o svůj život a zároveň fascinovaně pozoruje krásné výjevy v nekonečném vesmíru.

Z modlitby jej přerušilo lechtání na obličeji a rukou. Otevřel oči. Pohled, který se mu naskytl, by si nedokázal představit ani v těch nejbláznivějších snech. Všude kolem něj ve vzduchu poskakovaly modré a žluté plamínky. Jako by to byli malí tvorečkové, zvědavě sledující příchozího…Když seděl v gondole a pozoroval plamínky, co po něm poskakovaly, vzpomněl si na obraz svatého Františka z Assisi, zobrazující ho, jak mu na rukou sedí ptáčci a on se na ně přátelsky usmívá. (Str. 71)

Tím, že spisovatel zasadil děj do 14. stol., tedy do doby středověku, vytvořil zajímavý literární kontext. Let do vesmíru se měl uskutečnit v době, kdy astronomie teprve čekala na svůj vrcholný rozkvět, kdy byl výzkum založen na pozorování nebeských těles očima, v době geocentrického pohledu na vesmír.  A autor si s originálním námětem poradil velmi dobře. Výsledkem je napínavý, zajímavý a velmi čtivě napsaný příběh kombinující prvky historické prózy a sci-fi.

Jen škoda, že o svém literárním talentu a bohaté fantazii přesvědčí autor spíše až v druhé polovině knihy. Po čtivých, avšak literárně průměrných pasážích přicházejí scény, které čtenáře uchvátí. Martin Koláček popisuje fiktivní podobu života na Jupiteru, společenské zřízení a zvyky obyvatel planety. Ocitáme se ve fantastickém světě tolik odlišném od života lidí. 

Příběh se sice odehrává ve 14. století, historické reálie však stojí v pozadí příběhu. V knize vystupuje několik v té době žijících významných osobností, je zde zmíněno vypuknutí epidemie moru v Itálii, o politických událostech se toho však dozvídáme málo. To ale není pro příběh podstatné. Spisovateli se totiž podařilo zachytit atmosféru doby. Nemám na mysli detailní popisy prostředí, ty jsem naopak v textu trochu postrádala, ale jakési duchovní, myšlenkové klima, které vytvářelo podmínky pro Slavíčkův let do vesmíru. 

Takový vědecký experiment by totiž byl ve středověku nepřípustný zejména pro církev, která podobné snahy vnímala jako projev pýchy člověka a nedostatku pokory před Bohem. Teologické a filozofické úvahy, které se v knize objevují, stejně jako výklady o astronomii a fyzice, svědčí o širokém všeobecném rozhledu autora a uspokojí i náročnějšího čtenáře. Martin Koláček navíc za samotný příběh v knize zařazuje zajímavý výklad o středověké astronomii včetně nákresů modelů sluneční soustavy apod.

Co se autorova jazyka a stylu týče, kladně hodnotím snahu vystihnout odlišnosti v mluvě jednotlivých postav, zejména rozdíly dané společenským postavením. Přirozeně, že řemeslníkův slovník nebude tak kultivovaný jako projev učence během vědecké disputace.  Loupežník si zase neodpustí nějaký ten vulgarismus. I mládež má svůj slovník, tady mám ale výtku. Výrazy jako „super" nebo „odkopnutá" nezapadají do dobového rámce knihy, tedy do jazyka lidí žijících ve středověku. 

Tato zatím poslední vydaná próza Martina Koláčka má po jazykové i kompoziční stránce určité rezervy (pár drobných pravopisných chyb, prostý chronologický způsob vyprávění příběhu), je však čtenářsky přitažlivá a obohacující i po stránce naučné.

To, co na knize musím ocenit nejvíc, je originální výběr žánru i tématu a nápaditost, s jakou spisovatel vystavěl ve svém příběhu a v představách čtenářů fiktivní mimozemský svět. Oficiální anotace knihy nás však může hned první větou zmást. Nejedná se totiž o historický román v pravém slova smyslu, vhodnější by bylo použít pojem alternativní historie, případně historický román s prvky sci-fi. 

Některé pasáže působily jako z literatury žánru young adult, právě tuto cílovou skupinu by „Slavíček z Letné“ mohl zaujmout. Na své si přijdou zejména milovníci historie, kteří si rádi kladou otázky typu: „Kam by se dějiny ubíraly, kdyby…?“ A toto dílo je dle mého názoru ideální i pro čtenáře dosud nemající zkušenosti s žánrem sci-fi, kteří se chtějí s takovouto literaturou seznámit.


Kniha má podle mě díky své graficky výrazné obálce s abstraktním výjevem velkou šanci zaujmout čtenáře na první pohled. Působivé a vizuálně příjemné jsou i doprovodné grafiky uvozující jednotlivé kapitoly.


Recenzentka: Petra Darebníčková
Anotace:
Historický román ze 14. století. Mladý vědecký talent z Olomouckého biskupství se vydává na mezinárodní disputaci, aby zde získal podporu a peníze na výrobu stroje, který by jej vynesl k nebeským sférám.
Podaří se Slavíčkovi z Letné přesvědčit vědce své doby, aby sponzorovali jeho vynález? Uskuteční se jeho cesta? A pokud ano, co najde mladý dobrodruh mezi sférami, kam prý doposud vystoupali pouze andělé?
„Slavíček z Letné“ je velmi unikátním dílem, vycházejícím z autorova studia středověké vědy, společnosti a teologie. Všechny „sci-fi“ prvky knihy se pevně drží pravidel středověké kosmologie a představ o světě, který tehdejší lidé měli.

Nakladatelství: Martin Koláček - E-knihy jedou
Rok vydání: 2018
Žánr: Historický román/ alternativní historie/ Sci-fi
Počet stran: 260
Formáty e-knihy: Epub, Mobi, PDFKomentáře