Recenze: ZTRACENÉ DĚJINY LIDSTVA (Vladimír Liška, Václav Ryvola)

Bohové a mimozemšťané zešíleli?

 

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Černý Drak

Černý Drak na FB 

Chci zakoupit Ztracené dějiny lidstva!


Odborné a populárně naučné publikace jsou často zaměřeny zejména na určitý okruh čtenářů. Nakladatelství Černý Drak vydalo v roce 2018 Ztracené dějiny lidstva, které jsou poněkud jiné a nedají se řádně zařadit ani do jedné výše zmíněné skupiny. Za vše mluví už jen to, že vydavatel se zabývá fantasy s historickými prvky. Dalo by se říci, že to je přesné zařazení i v tomto případě, a to i přesto, že se nejedná o příběh.

Autoři se ve své knize pokusili přijít na to, zda mohla existovat vyspělá civilizace již před dvanácti tisíci lety. Své názory a domněnky postavili na několika použitých pramenech a literatuře. Nejvíce zmiňován a citován je Erich von Däniken. Jeho díla a názory se staly pro Vladimíra Lišku a Václava Ryvolu stěžejními.

Pro sepsání tohoto titulu bylo cíleně zvoleno odborného stylu, i když chybělo označení případných citací v poznámkách pod čarou. Zároveň z dané formy vybočují také některé náměty, na mysli máme fantastické prvky. Ty by se měly objevit maximálně v citacích, ale neměla by na tom stát celá osnova díla. Některé části pak na čtenáře mohou působit coby smyšlenky a dohady. Je na každém, zda bude věřit vědecky podložené Darwinovské teorii, nebo teorii jmenovaného Dänikena o tom, že v našich dějinách mají prsty mimozemšťané.

Velkou nevýhodou celého titulu je časté opakování myšlenek a slov. Je vysoce pravděpodobné, že si budete chvilkami připadat, jako byste četli kolovrátek. Neustále se řeší, do jaké míry měli vliv na naši civilizaci bohové, zda je možné, že tu byli ještě před potopou vyvolanou pády meteoritů na planetu Zemi. Nemohly tyto bytosti být mimozemského původu? Kam se poděly a co uměly? Co všechno nás mohly naučit?

Pokud totiž šlo o návštěvníky odněkud z hlubin vesmíru, kteří byli schopní překonávat obrovské mezihvězdné vzdálenosti, musely by být jejich technologie na mnohonásobně vyšší úrovni než technologie, které má k dispozici současné lidstvo. Proto není vyloučeno a je to naopak mnohem pravděpodobnější, že se mohlo jednat i o technologie zcela neznámé, jež by i dnes pro nás zůstaly jen těžko pochopitelné. (str. 41)

Na mnohé otázky se snaží tvůrci najít odpověď ve dvanácti kapitolách, které jsou uvedeny vcelku dlouhým prologem a uzavřeny epilogem. Povedlo se jim tedy přiživit jednu z mnoha konspiračních teorií, jež trápí hlavy nejen celé řady vědců, ale i laické veřejnosti. Nicméně tato kniha klade hypotézy, ale odpovědí v nich najdete jen mizivé množství, což je trošku škoda, protože téma má jistě mnohem větší potenciál.

Na druhou stranu bychom mohli tvrdit, že podobné tituly mají výbornou aktivační funkci. Čtenář totiž při jejich intepretaci musí vyvinout mnohem větší iniciativu, protože se snaží ve své fantazii, dané situace představit a dodat jim nějaký relevantní finiš, jímž by měla být právě nějaká trefná odpověď.

Text knihy je vcelku suchý, a proto se nečte snadno. Ozvláštnění a oživení suchopárných informací skýtají fotografie a ilustrace, na nichž je ukázáno, o čem je zrovna řeč. Můžete tak najít obrázky nejrůznějších staveb ze starověkých (a možná ještě starších) dob. Vše je vyvedeno v černobílé barvě, v některých případech je to dostačující, v jiných by možná byla lepší barevná verze. Občas popisek odvolává na něco, co v černobílém podání nelze zaznamenat tak dobře, jako v barvě.

Co se týče gramatiky, jazyka a typografie, nijak očarovaní nebudete, často se objevují chyby. Někdy se jedná o pouhé přehození písmenek ve slově, jindy najdete hrubou pravopisnou chybu. V obou případech se může stát, že chyba i mírně pozmění vyznění celé věty. Typografie je doslova zarážející, protože třeba horní index při označení metrů čtverečních je nutností, ve Ztracených dějinách lidstva tomu tak bohužel není a setkáte se se značením m2.

Můj subjektivní názor ohledně tohoto titulu je spíše negativní. Od tohoto počinu jsem očekávala něco trošku jiného, něco více. Věřila jsem, že autoři přijdou s novými informacemi, ale nakonec se mi dostalo jen mnoha dalších otázek, které rozvíjí starou známou konspirační teorii. Pak tu je neuspokojivá jazyková a typografická stránka. Trošku to na mě působilo, jak když dílo bylo ušito v rychlosti horkou jehlou a na koleni.

Publikaci bych doporučila zejména těm čtenářům, kteří mají rádi konspirace a populárně naučnou literaturu s prvky fantasy. Pokud jste spíše příznivci podložených historických pramenů, raději od tohoto díla nic neočekávejte.


Obálka knihy odpovídá její náplni. Vyobrazena je vimana, jakýsi přepravní létající prostředek bohů, kteří na Zemi měli žít před velkou potopou před dvanácti tisíci lety.
Anotace:
Existovala na zemi před 12 000 lety vyspělá civilizace, jež byla zničena globálním kataklyzmatem? Co víme o temném věku po potopě světa? Vznikl starověk odkazem později zbožštělých lidských bytostí, disponujících zázračnými vědomostmi? A není současně lidstvo pod kontrolou dosud neodhalené inteligence? Na tyto otázky se snaží odpovědět dvojice autorů, která nabízí nonkonformní pohled na mýtickou minulost lidstva jako odraz dávné skutečnosti, plné záhad a tajemství. Mýlí se snad Erich von Däniken ve svých závěrech o působení mimozemšťanů v dějinách? Bylo všechno zcela jinak? Kniha se vrací ke kořenům naší civilizace s respektem k nejstarší dochované paměti lidského rodu, kde se pravda už jen těžko hledá.

Nakladatelství: Černý Drak
Rok vydání: 2018
Žánr: populárně naučná s prvky fantasy
Počet stran: 264
Vazba: vázaná


 

Komentáře