Recenze: JUTTA (Vladimír Černil)


Lidskost nalezena v nejméně očekávanou dobu


Za recenzní výtisk děkuji autorovi Vladimíru Černilovi.

Chci zakoupit titul Jutta.


Existují díla, která čtenáře chytnou za srdce, dříve než se pustí do samotného čtení. Většinou nás k takovému názoru přiměje jen nepatrný náznak v podobě vhodně zvolené anotace či obálky. Do této kategorie v letošním roce přibyla další kniha. Jedná se o historický thriller pojmenovaný Jutta. Ten  vzešel z pera Vladimíra Černila, v tomto případě se jedná o autorův literární debut.


Ačkoliv by na někoho název mohl zapůsobit primitivním dojmem, vězte, že je za ním skryt velký příběh, který vám nedá spát. Na důležitosti mu přidává fakt, že značná část vyprávění je založena na skutečných událostech. Pan Černil využil vzpomínek své tehdy dvaadevadesátileté babičky Jiřiny Běťákové, jež se svému vnukovi svěřila v roce 2016 se svými zážitky.

Dějové linky tohoto historického thrilleru pokrývají rozsáhlejší časové období. První linie příběhu se rozehraje v listopadu 1942 v Německu na předměstí Berlína. Čtenář má možnost seznámit se s židovskou rodinou Kühnelovou. Zatímco hlava rodiny zastává zubařské řemeslo, matka je ženou v domácnosti a s láskou pečuje nejen o svého manžela, ale i o jejich dvě milované děti – patnáctiletého Samuela a o dva roky mladší Juttu, jejíž vzhled rozhodně neodpovídá jejímu věku. Jutta totiž díky své skoro podvyživené postavě působí křehce a spíše coby děvčátko než dospívající slečna. Ačkoliv je v okolí této rodiny deportováno stále více Židů do koncentračních táborů, oni prozatím zůstávají ušetřeni. Nikdy si však nemohou být jistí, že právě na jejich dveře nezaklepe gestapo. 

Druhá dějová linka se počíná odehrávat v lednu roku 1943 ve Vsetíně v protektorátu Čechy a Morava. Jednadvacetiletý Zdeněk, hlavní mužská postava, obdrží rozkaz k nástupu na nucené práce do Říše, konkrétně do Berlína. V německém městě ho přiřadí do zbrojovky umístěné na předměstí. Střechu nad hlavou nalezne u Andrey Hilmové, ženy o několik let starší, než je on sám. Je známo, že osud rád míchá kartami, a tak se Zdeňkovi jednoho večera při cestě z práce „domů“  změní dosavadní život od základů. Odteď ponese zodpovědnost nejen za sebe, ale i za životy ostatních. 

Vtom ten zvuk zaslechl znovu. Skoro ho neslyšel, byl to slabý, takřka neslyšitelný vzlyk! Byl spíš jak pípnutí vyděšeného ptáčka, ale byl to lidský vzlyk. Zdeněk se nechápavě rozhlížel. „Co to je? Odkud to jde?“ Najednou nastalo úplné ticho. Vítr i déšť na okamžik ustaly. V tom tichu to uslyšel znovu. „Tady někdo brečí“,  došlo mu. Ten zvuk vycházel zpod mostu. (Str. 116) 

Autor ve své knize využil vševědoucího vypravěče v minulém čase, přičemž příběh pozvolna plyne chronologicky kupředu. Děj končí na přelomu dubna a května 1945, tedy v době, kdy Evropa začala být postupně osvobozována od nacistické nadvlády. Zmíněné dějové linky jsou vzájemně proplétány a doplňovány, až vyústí v dramatický závěr, ve kterém si čtenář nebude ničím jistý.

Styl psaní je velmi čtivý, neboť k nám kromě postavy Zdeňka promlouvá i několik dalších pohybujících se v různých společenských a politických vrstvách. Tento fakt se totiž zrcadlí v jejich chování a vyjadřování. Popisy situací nejsou nikterak zbytečně prodlužovány, ale jste seznámeni jen s tím důležitým, co v dané situaci potřebujete znát.

Díky tomu, že Zdeněk je postava pocházející z našich končin, bude vám blízký. Budete mít možnost poznat jeho změnu z rozpačitého mladíka v zodpovědného a silného muže. Součástí příběhu jsou i jeho milostná vzplanutí, neboť zpočátku se jeví jako nevybouřený a často měnící objekty svého zájmu. Blíže se seznámíte i s charakterem Andrey, jež se zdá být tajemná jako hrad v Karpatech. Výhodou však je, že si čtenář může představit různé scénáře jejího života, které vám následně budou buď potvrzeny, či vyvráceny.

V případě tohoto historického thrilleru budou spokojeni ti čtenáři, již rádi vyhledávají beletristická díla spojená s druhou světovou válkou a holocaustem. Není třeba nikterak vymezovat věkové hranice, neboť autor své dílo psal s cílem oslovit co největší okruh čtenářů.

Pro mnohé čtenáře bude překvapením, že i v tak těžké situaci, jako byla druhá světová válka, se našli lidé, kteří neztratili svou lidskost a snažili se jakkoliv pomoci. Tato skutečnost je dalším pozitivem tohoto titulu, neboť celý příběh je plný citů a emocí, což by někteří z vás nemuseli čekat.

Za zmínku stojí uvést informaci, že během psaní Vladimír Černil spolupracoval s odborně prospěšnou společností Živá paměť. Jejím úkolem a cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během druhé světové války.

Pokud byste tento historický thriller odehrávající se za druhé světové války hledali v některém knihkupectví, budete zklamáni, neboť ho tam neseženete. Jak autor na stránkách věnovaných tomuto dílu uvádí, kniha si k vám musí najít cestu sama. Pořídit si ji tedy můžete buďto na uvedeném odkaze, či během některého autorského čtení. 

V budoucnu se  můžeme těšit na pokračování příběhu, na které se autor v současnosti připravuje. Bude jistě zcela zajímavé sledovat politické situace a vývoj některých charakterů.

Mne osobně tato kniha hluboce zasáhla. Ráda vyhledávám tituly s tematikou druhé světové války, ať už díla beletristická, či naučná. Má očekávání byla velká, a to zejména díky příběhu založenému na skutečných událostech. Mohla jsem si tak představovat situace stojící na pevném historickém základu, ale i ty, kde autor popustil uzdu své fantazii.


Přebal knihy nemohl být zvolen lépe. Prostřednictvím jednoduchých ukazatelů má čtenář možnost odhadnout, o čem bude příběh pojednávat. Červená barva a žlutá židovská hvězda symbolizují Juttin červený kabátek s povinně našitým označením. Dílo se tak díky tomu stane snadno zapamatovatelným.Anotace:
Svět není ani černý, ani bílý. Dokonce ani uprostřed zuřící světové války. Hrdinstvím nemusí být jen nezištná záchrana opuštěné dívky, ale třeba i varování sousedky, která dokáže přemoci svůj strach jediným slovem: „Utíkej!“ To, i když je to jen jediné slovo, vrhá Juttu, mladinkou židovskou dívenku, do ulic válkou sužovaného Berlína. Zároveň se tou dobou stává Berlín nechtěným domovem pracovně nasazeného Zdeňka, který, vytržen z poklidného života v nevelkém moravském městě, právě zde poprvé v životě prožívá zamilování a lásku, zklamání, zradu, nenávist, slast milování i nečekanou pomoc. Osudy Zdeňka a Jutty se protínají za dramatických okolností, jimiž jsou donuceni se semknout a společně najít cestu nejen k sobě navzájem, ale především k přežití nástrah a hrůz, které jim osud a jejich bližní připraví. Podaří se jim uhájit alespoň holé životy? Po desítky let se čtenářům dostávala do rukou literatura s válečnou tématikou, v níž bylo téměř vždy striktně jasné, kdo jsou nepřátelé a kdo kladní hrdinové. Kniha Jutta je jiná. V příběhu nenachází čtenář prvoplánově ty zlé a ty dobré, ale autor nás provází válečným městem v německé říši, kde žijí lidé, jejichž charaktery jsou formovány dobou, v níž se ocitli. Válka je pozadím, na kterém se dech beroucí příběh Zdeňka a Jutty odehrává, ale skutečně důležití jsou ti, se kterými se na své cestě potkávají.

Nakladatelství: Extraphon s.r.o.
Rok vydání: 2018
Žánr: historický thriller
Počet stran: 256
Formát: vázaná s přebalem      
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Komentáře