Recenze: OSMÝ PŘÍCHOD SYNA (Petr Hroch Binder)

K dospění vede dlouhá a trnitá cesta

Stárnoucí otec Tomáš má velké pochopení pro všechny poklesky svých dětí. Vidí se v nich a pamatuje si na své prohřešky z mládí. V té době to byly děsné průšvihy, ale dneska je může používat jako základy veselých historek. Jako dítěti mu však do smíchu nebylo. (Str. 151)


Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství KLIKA a autorovi Petrovi Hrochovi Binderovi.

Nakladatelství KLIKA na FB a FB autorské stránky P. Hrocha Bindera

Chci zakoupit titul Osmý příchod syna.

  

Petr Hroch Binder není na české literární scéně žádným nováčkem. Debutoval  v roce 2005 titulem Putování Hrocha aneb cesta z Prahy na Horní hrad. Jedná se o první z prozatím šesti vydaných cestopisů a pohádek, jež jsou primárně určeny jako dárky pro všechny, kteří se rozhodou přispět na konkrétní prospěšný projekt podporovaný autorem. Za zmínku stojí informace, že v případě zájmu potenciální přispěvovatel může podpořit například rekonstrukci českých památek, napomáhat seniorům a nebo dětem v léčebnách. Kromě děl s dobročinným záměrem pan Binder napsal dva romány Byl jsem nechtěné dítě beze jména (2017) a  Osmý příchod syna vydaný počátkem letošního roku v rodinném nakladatelství Klika.

Kdy je člověk nejlépe připraven stát se rodičem? V jakém věku je příliš brzy převzít zodpovědnost za život jiného člověka a kdy by se mohlo zdát rodičovství spíše zatměním mysli? Nejnovější román Petra Bindera odhaluje otcovství ve vícero podobách, ne jen v jedné generaci.  První syn se Tomášovi Součkovi, hlavnímu hrdinovi, narodil ve dvaceti letech v době výkonu povinné vojenské služby. Samozřejmě, že Moniku, matku svého prvorozeného dítěte, si vzal za manželku a že jejich manželství nemělo šanci na úspěch z důvodu odloučení a následného soužití ve společné domácnosti s jeho tchýní a tchánem .

Během svého života Tomáš potkal mnoho žen, které zkoušel získat na základě svého vnitřního scénáře. Dalo by se říct, že si prošel bouřlivým obdobím, kdy střídal něžné pohlaví jako čisté ponožky. Zplodil další děti, samé syny, přičemž poslední se mu narodil v šedesáti letech. Ve vyprávění je znatelná psychická proměna z bouřliváka v kliďase majícího život pod kontrolou. Tomáš čtenářům podává jednoduchou odpověď na otázky týkající se otcovství. Nikdy není příliš brzy, ani pozdě stát se rodičem, protože bezmezná rodičovská láska vzniká v jakémkoliv věku.

Osmý příchod syna je popisem života obyčejného muže vyprávěným ústy Tomášova dlouholetého kamaráda. Forma vypravění je retrospektivní, pozvolna procházející různými dobami a politickými situacemi. Započíná se seznámením Tomáše a jeho důvěrníka na vojně v roce 1991, tudíž čerstvě po nastolení demokracie a končí se v současnosti. Román pokrývá přes čtyřicet let Tomášova života. Čtenář si může během čtení několikrát povšimnout změny známého vypravěče ve zcela vševědoucího až důvěrného. Je chvályhodné, že autor zvolil zmíněnou formu, díky níž působí příběh opravdověji a je čtivější.

Kniha není rozdělena na kapitoly, jak jste tomu zvyklí u jiných děl. Příběh tvoří celistvé vyprávění, v němž jsou událé situace odděleny hvězdičkami. Tento fakt by mohl zpočátku někomu působit problémy v orientaci, ale s přibývajícími stránkami si zvyknete a čtení si budete užívat.

Jedná se o příběh muže, který je vyprávěný jiným mužem, a tak je zcela samozřejmé užití vulgarismů, nespisovné řeči a častokrát i situací, které by mohly slabší povahy urazit, dostat do rozpaků či zostudit. Někdo by tuto informaci mohl brát jako negativum. Při čtení je proto nutné se povznést a dovolit si podívat se na svět očima chlapa, který nikdy nedostal nic zadarmo a vše si musel pořádně vydobýt.

Ve svém díle autor využil značné autobiografičnosti zrcadlící se v hlavní postavě. Pan Binder byl stejně jako Tomáš Souček adoptován, bydlí v Praze, v níž se děj románu odehrává, je otcem čtyř dětí a mimo jiné si životem nese zkušenosti ze známé televizní soutěže o vaření. Oba dva muži jsou všestranně založení, mají rádi víno a zajímají se o dobová řemesla.

Někteří čtenáři by si na základě názvu mohli pomyslet, že se příběh bude točit kolem osmi synů, ale není tomu tak. Substantivum syn je užito metaforicky, což je mimo jiné spjato i s náboženským prozřením a uvědoměním si vyšší moci. Hlavní hrdina se totiž v dospělosti nechá pokřtít, a dokonce se vydá na pouť za poznáním. Putování je tudíž další z několika dějových linek a hraje v příběhu důležitou roli.

Osmý příchod syna je bohatý na postavy rozličných charakterů. Nejdůvěrněji poznáte Tomáše, nebudete však ochuzeni ani o ženské postavy. Mnoho z vás překvapí fakt, jak snadno Tomáš dostane ženu tam, kde si ji přeje mít. Autor vám dá možnost nahlédnout i do nejedné ženské duše. Jeho chování k nim ve vás zaručeně vyvolá spoustu pozitivních i negativních emocí. Nejsympatičtěji působí jeho poslední manželka, Josefínka, již potkal v pravý čas. Jejich láska se zdá být nejopravdovější a nejsilnější ze všech. Dokážou si však být oporou až do smrti?

Výhodu představuje rozsáhlé časové pokrytí a možnost pozorování Tomášova vývinu vztahů k jeho synům a ženám. Ačkoliv má dětí více, jedno z nich pozná skoro až v dospělosti, takže v tomto případě můžete být přítomni hledání jejich společné cesty.

Román bych doporučila všem, kteří rádi sledují psychický vývoj postav. Pokud po této knize sáhne muž, bude mu jeho pohlaví výhodou, protože se bude pohybovat v důvěrně známém prostředí. Žena si oproti muži bude muset zvyknout na jiný úhel pohledu, mužskou psychiku a častokrát až šokující upřímnost. Odměnou však čtenářům obou pohlaví bude zajímavý příběh, který vám představí rodičovství několika generací.

Musím se přiznat ke své prvotní obavě, kterou jsem měla mající k tomuto vícegeneračnímu románu. Neuměla jsem si představit vžití se do mužské role a pohledu na svět. K mému překvapení jsem to však zvládla poměrně rychle. Ačkoliv jsem byla šokovaná z části Tomášova divokého životního období, s jeho přibývajícími roky jsem se stejně jako on stávala klidnější a uvolněnější. Tomášův životní příběh ve mně vyvolal spoustu emocí, přičemž nejsilnější a nejčastěji prožívaná byla láska ve všech možných podobách.


Co se týče obálky, nakladatelství KLIKA umožňuje svým autorům možnost vlastní volby.
V případě Osmého příchodu syna byla použita fotografie z autorova archivu. Pan Binder zvolil originální a vtipný snímek, díky němuž se jeho román stane snadno rozpoznatelným a zapamatovatelným.Anotace:
Tomáš je normální kluk, vlastně muž a někdy také táta. První syn se mu narodil ve dvaceti letech, poslední v šedesáti. Každý v jiné době, v jiné rodinné situaci. Ke každému ho pojí jiné pouto. Ale všechny miluje.
Osmý příchod syna je o lásce, nenávisti, nevěrách, vzestupech i pádech. Příběh jednoho člověka, který se snaží být tátou, ale moc mu to nejde. Snaží se být manželem, ale také nic moc. A zjevně nechce ani neubližovat…
Přesto se nevzdává.
Vždy je poněkud nad věcí, trochu furiantský a do všeho jde naplno. Mockrát si nabije nos, ale nelituje.
Tomáš S. prostě žije nadoraz.


Nakladatelství: KLIKA
Rok vydání: 2018
Žánr: společenský román

Počet stran: 228
Vazba: vázaná Komentáře