Recenze: VLNY (Pavel Sebastian Huška)

Nech se unést kouzlem slovaZa recenzní e-knihu děkuji Pavlu Sebastianovi Huškovi.

Chci si přečíst básnickou sbírku Vlny.Pavel Sebastian Huška je básník, který nás zaujme svým nevšedním způsobem tvoření. Ten spočívá v tom, že se snaží přiblížit klasické poezii. Ač zatím oficiálně vydal pouze sbírku Vlny, mohu s klidným svědomím říci, že má velký potenciál uspět. Prvotinu autorovi v elektronické podobě vydalo nakladatelství BELETRIS a zařadilo ji do své edice Orfeus, která se zaměřuje na básnická díla.

Pokud patříte ke čtenářům, které odrazuje četba veršovaných děl z důvodu velkého množství metafor a dalších podobných chuťovek, jistě vás svou recenzí překvapím. Útloučká kniha, která obsahuje pouhých dvacet dva vcelku krátkých básní, udiví každého jakousi přímočarostí. Některá díla jsou výrazně lyrická (citová), jiná jsou spíše epická (příběhová) a v některých se oba postupy střetávají. Výjimečnost sbírky spočívá v tom, že vyznění každé básně se mění podle toho, v jakém rozpoložení je čtenář. Něco jiného budete v textu spatřovat v okamžiku, kdy budete mít dobrou náladu. Odlišný postoj k téže skladbě zaujmete tehdy, když budete smutní. Okouzlí vás tedy rozmanitost možných porozumění.

Sbírku jsem četla hned několikrát, a to nejen proto, že se mi básně líbily, ale také z toho důvodu, abych pro vás odhalila taje rýmů, rytmu a dala vám tak nahlédnout pod pokličku poezie. Na první pohled se může nezasvěcenému čtenáři zdát, že jsou básně nepravidelné, opak je však pravdou. Autor používá pravidelné trochejské verše, které tvoří celistvý a ničím nerušený rytmický celek. (Trochej = Jedna přízvučná slabika na počátku, jedna nepřízvučná na konci každé stopy. Jedna stopa se rovná většinou jednomu slovu.) Zajímavostí je, že téměř každé dílo je složeno ze čtyřiceti veršů. Rým přichází obvykle na konci každého čtvrtého řádku, mnohdy by se dalo říci, že k němu dojde s ukončením větného celku.

Jak jsem již naznačila výše, většina textů se vyznačuje tím, že se dá nahlédnout různými způsoby, a to právě z důvodu čtenářova rozpoložení. Když si sbírku přečtete pouze jednou, neodnesete si z ní takový čtenářský zážitek, jako by tomu bylo tehdy, kdybyste si ji pročetli vícekrát. Některé básně na vás v jednu chvíli mohou působit depresivně a smutně, když je ale přečtete podruhé, zjistíte, že autor do nich zakódoval pod slupku ještě jiné poslání. To je častokrát mnohem intenzivnější než to, které najdete na povrchu a je zřejmé na první pohled. Teprve v okamžiku, kdy se naladíte na stejnou notu jako autor sbírky, můžete dojít k pochopení všeho, co vám chtěl básník svým dílem sdělit. Často se vám pak povede rozklíčovat, v jakém rozpoložení psal, co ovlivňovalo jeho tvorbu, ale také to, jakým způsobem je dílo vytvořeno.

Pavel Sebastian Huška si pro svou tvorbu zvolil čistotu verše a melodičnost, které čtenáře doslova polapí. Jelikož se zde neobjevuje přehnané množství metafor, sbírka se dobře čte a lépe jí porozumíte. Mohu ji vřele doporučit všem, kteří si oblíbili klasické básnictví vyobrazující běžné pocity a situace. Přesně takové totiž Vlny jsou.

Co vás uchvátí?
  • pravidelnost veršů
  • pravidelnost rýmů
  • vyobrazení běžných pocitů a situací
  • autor se obešel bez složitých metafor a jinotajů
  • malý počet básní

Co by vám mohlo vadit?
  • tematické zaměření básní
  • na povrchu smutný text
  • pro nahlédnutí pod skořápku nutnost opakovaného čtení

Můj subjektivní pocit je pozitivní. Oblíbila jsem si autorův styl psaní, který mě uchvátil již od prvního slova. Když jsem pak zjistila některé skutečnosti (více v připravovaném rozhovoru s autorem), které ovlivňovaly tvorbu Pavla Sebastiana Hušky, pochopila jsem i to, proč jsou některé texty na první pohled melancholické. Ač jsem s interpretací měla mnohem více práce, než tomu je u jiných knih, musím říci, že jsem si ji užila a došla jsem k určitému prozření, a to nejen v oblasti pochopení básnických textů, ale také v osobním životě. Od této chvíle už na svoje bytí pohlížím úplně jinak, protože už vím, že je to jakási forma básně, kterou si musíme vysvětlovat neustále dokola, abychom zjistili, co je naším skutečným posláním.

Obálka knihy prostřednictvím obrazu Ivana Konstantinoviče Ajvazovského vyobrazuje vlny na Černém moři. Kresba plně odpovídá nejen názvu sbírky, ale také jejímu tematickému zaměření. Je to vlna, která vás pohladí po duši, když si ji pustíte blíže k tělu, ale může vás také pěkně smést.

Anotace:
Autor se v této sbírce poezie vrací ke kořenům klasického básnictví ještě před nástupem moderny. Jeho archaizující sloh je parafrází starobylé lyriky, tak jak ji známe z minulých století, a promlouvá k nám jakoby z dávných časů…

Pavel Sebastian Huška: Vlny
Nakladatelství: BELETRIS
Žánr: Lyrické a epické básně
Rok vydání: 2014
Počet stran: 46
Formát: PDF, AZW3, e-pub, mobi


Komentáře